Our site might store a small amount of data in your broser to improve your experience. This helps us reduce your dowload size and provides us with usage information, which helps us improve the site even further. Continuing to use this site implies acceptance of the above.
Weles3 onboarding
We sign the necessary documents and collect information about your general needs.
You provide us with data for import along with information on charges calculations and settlements.
We enter data into Weles3 system. We set up the charges and the basic chart of accounts.
We teach basic navigation through the system. We show how to use help.
You verify the entered data and we agree on possible corrections.
6. Core training
We present further functions of the system. We show you how to use support.
Szkolenie zasadnicze
Na tym etapie nauczymy Państwa podstawowych, codziennych operacji w systemie.
  • Zmiany danych ewidencyjnych
  • Importowanie wyciągów bankowych
  • Wprowadzanie dokumentów księgowych
  • Księgowanie naliczeń
Przygotowanie do codziennej pracy
Jednym z celów tego szkolenia jest także przygotowanie Państwa do korzystania z naszych zasobów pomocy:
  • Praca na bazie testowej
  • Korzystanie z dokumentacji
  • Zapytania do działu wsparcia
Kolejny krok
Ten krok kończy etap wdrożenia. Są już Państwo gotowi do codziennej pracy z systemem. Opiekę nad Państwem przejmuje nasz dział wsparcia.
Wypróbuj Weles3
Poznaj nasze wsparcie
Poznaj nasz cennik
Go back