Nasza witryna logowania może przechować niewielką ilość danych w Państwa przeglądarce aby polepszyć komfort użytkowania. Dzięki temu będziemy mogli zmniejszać ilość danych które trzeba podać przy logowaniach oraz pozyskiwać informację na temat wykorzystania strony, celem jej dalszego ulepszania. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na te działania.
Wdrożenie Weles3
Podpisujemy umowę oraz zbieramy informację dotyczące Państwa oczekiwań.
Przekazują nam Państwo dane do importu wraz zinformacjami o naliczeniach i rozliczeniach.
Wprowadzamy dane do systemu. Ustawiamy naliczenia i postawowy plan kont.
Uczymy podstawowego poruszania się po systemie. Mówimy jak korzystać z pomocy.
5. Weryfikacja danych
Weryfikują Państwo wprowadzone dane i uzganiamy ewentualne poprawki.
Prezentujemy kolejne funkcje systemu. Mówimy jak korzystać ze wsparcia.
Weryfikacja danych
Na tym etapie należy sprawdzić poprawność danych po ich zaimportowaniu. Wszystkie niezbędne ku temu umiejętności zostały Państwu przekazane w poprzednim kroku. Zakres danych, które wymagają sprawdzenia obejmuje:
  • Dane ewidencyjne pierwszego i ostatniego lokalu na liście (właściciel, powierzchnie, liczby)
  • Dane ewidencyjne 3 wyrywkowych lokali (właściciel, powierzchnie, liczby)
  • Sumaryczne dane (powierzchnie, liczby)
  • Suma naliczeń w poszczególnych miesiącach
  • Naliczenia na lokalach posiadających nieszablonowe naliczenia
  • Salda początkowe na kilku wybranych lokalach
  • Salda początkowe na kontach syntetycznych
Warto poświęcić czas na weryfikację danych. Problemy, które na tym etapie można poprawić w prosty sposób, potem mogą wymagać większego nakładu pracy.
Kolejny krok
Prezentujemy kolejne funkcje systemu. Mówimy jak korzystać ze wsparcia.