Nasza witryna logowania może przechować niewielką ilość danych w Państwa przeglądarce aby polepszyć komfort użytkowania. Dzięki temu będziemy mogli zmniejszać ilość danych które trzeba podać przy logowaniach oraz pozyskiwać informację na temat wykorzystania strony, celem jej dalszego ulepszania. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na te działania.
Wdrożenie Weles3
Podpisujemy umowę oraz zbieramy informację dotyczące Państwa oczekiwań.
Przekazują nam Państwo dane do importu wraz zinformacjami o naliczeniach i rozliczeniach.
Wprowadzamy dane do systemu. Ustawiamy naliczenia i postawowy plan kont.
4. Szkolenie wprowadzające
Uczymy podstawowego poruszania się po systemie. Mówimy jak korzystać z pomocy.
Weryfikują Państwo wprowadzone dane i uzganiamy ewentualne poprawki.
Prezentujemy kolejne funkcje systemu. Mówimy jak korzystać ze wsparcia.
Cel szkolenia wprowadzającego
Szkolenie wprowadzające ma na celu umożliwić Państwu weryfiakcę danych zaimportowanych przez nas oraz uzupełnienie danych, które są wprowadzane przez Państwa. Umiejętności niezbędne do codziennej pracy z systemem przekażemy Państwu na drugim szkoleniu (szkolenie zasadnicze). Szkolenie zostanie przeprowadzone przez nas zdalnie poprzez wspólnie ustaloną platformę (Hangouts, Meet, Teams, Zoom).
Zakres szkolenie wprowadzającego
Na szkoleniu podstawowym powiemy jak:
  • Otrzymać dostęp do systemu i się zalogować
  • Przeglądać i rozumieć dane związane z ewidencją i naliczeniami
  • Przeglądać i rozumieć dane związane księgowością
  • Dodać kontrahenta<
  • Dodać konto w planie kont
  • Edytować saldo początkowe
Kolejny krok
Weryfikują Państwo wprowadzone dane i uzganiamy ewentualne poprawki.