Nasza witryna logowania może przechować niewielką ilość danych w Państwa przeglądarce aby polepszyć komfort użytkowania. Dzięki temu będziemy mogli zmniejszać ilość danych które trzeba podać przy logowaniach oraz pozyskiwać informację na temat wykorzystania strony, celem jej dalszego ulepszania. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na te działania.
Wdrożenie Weles3
Podpisujemy umowę oraz zbieramy informację dotyczące Państwa oczekiwań.
2. Przygotowanie danych
Przekazują nam Państwo dane do importu wraz zinformacjami o naliczeniach i rozliczeniach.
Wprowadzamy dane do systemu. Ustawiamy naliczenia i postawowy plan kont.
Uczymy podstawowego poruszania się po systemie. Mówimy jak korzystać z pomocy.
Weryfikują Państwo wprowadzone dane i uzganiamy ewentualne poprawki.
Prezentujemy kolejne funkcje systemu. Mówimy jak korzystać ze wsparcia.
Przygotowanie danych
W tym kroku postaramy się poznać formę danych w jakiej obecnie Państwo pracują. Zaproponujemy jak najlepiej przygotować te dane aby zaimportować je do Weles3. Staramy się, na tyle na ile to możliwe, aby unikać ręcznego przepisywania danych.
Jeżeli przygotowują Państwo dane w arkuszu, prosimy o uwzględnienie naszych wytycznych .
Format danych
Aby zaimportować dane do Weles3 musimy je otrzymać w formie nadającej się do przetwarzania jako tabela. Przykładowo może to być plik Excela, plik tekstowy w formie CSV lub plik bazy danych, który możemy otworzyc.
W szczególności nie będziemy w stanie wykonać importu:
 • Za skanów/zdjęć dokumentów
 • Danych bez struktury tabelarycznej
 • Wymagającego ręcznego przepisywania danych
Zakres danych ewidencyjnych
Do założenia potrzebne będą dane (w tym koniecznie wymagane)
 • Numer lokalu
 • Imię i nazwisko właściciela
 • Kontakt do właściciela: tel/mail
 • Powierzchnie (użytkowa, grzewcza, etc.)
 • Liczba osób
 • Numery/stany liczników
 • Salda właściciela na dzień rozpoczęcia naliczeń w Weles3
Naliczenia
Do ustawienia naliczeń będziemy potrzebować informacji o:
 • Pozycjach zaliczki (nazwa, stawka, wg czego liczona)
 • Okresach rozliczeń liczników
 • Okresach rozliczeń kosztów poszczególnych pozyji
 • Niestandardowych naliczeniach, jeżeli takie występują
Kolejny krok
Wprowadzamy dane do systemu. Ustawiamy naliczenia i postawowy plan kont.