Nasza witryna logowania może przechować niewielką ilość danych w Państwa przeglądarce aby polepszyć komfort użytkowania. Dzięki temu będziemy mogli zmniejszać ilość danych które trzeba podać przy logowaniach oraz pozyskiwać informację na temat wykorzystania strony, celem jej dalszego ulepszania. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na te działania.
Wdrożenie Weles3
Podpisujemy umowę oraz zbieramy informację dotyczące Państwa oczekiwań.
Przekazują nam Państwo dane do importu wraz zinformacjami o naliczeniach i rozliczeniach.
3. Import danych
Wprowadzamy dane do systemu. Ustawiamy naliczenia i postawowy plan kont.
Uczymy podstawowego poruszania się po systemie. Mówimy jak korzystać z pomocy.
Weryfikują Państwo wprowadzone dane i uzganiamy ewentualne poprawki.
Prezentujemy kolejne funkcje systemu. Mówimy jak korzystać ze wsparcia.
Import danych
Na tym etapie przygotowujemy bazę danych dla Państwa nieruchomości na podstawie danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Po wykonaniu przez nas tej operacji będą Państwo mieć na swoim koncie Weles3:
 • Podstawowy plan kont
 • Dane ewidencyjne przekazanych nieruchomości
 • Liczniki
 • Odtworzone naliczenia za okres wymagany do rozliczeń
 • Salda początkowe właścicieli lokali
Dane wymagające samodzielnego wprowadzenia
Część danych pozostawiamy do importu samodzielnie przez Państwa.
 • Szczegółowy plan kont
 • Kontrahenci
 • Dostępy do Weles3 + uprawnienia
 • Salda początkowe kont poza właścicielami lokali
Z naszego doświadczenia wynika, że ten zakres danych jest dość trudny do sformalizowania i przekazania jako dane do importu, co sprawia, że droga samodzielnego wprowadzenia jest sprawniejsza i mniej obciążająca dla nas i Państwa. Jest to także pierwszy krok samodzielnej pracy z systemem. Wszystkie niezbędne umiejętności do tego importu uzysjają od Nas Państwo w następnym kroku.
Dane nie podlegające importowi
Staramy się sprawiać wrażenie, że import danych to "dotknięcie magicznej różdżki", które zamienia przesłane przez Państwa dane na bazę Welesa. W praktyce to dość trudny i czasochłonny proces. Z tego powodu nie realizujemy importów:
 • Dotyczących lat ubiegłych
 • Naliczeń poza okresami wymaganymi do rozliczeń
 • Księgowan przed datą początkową w Weles3
Kolejny krok
Uczymy podstawowego poruszania się po systemie. Mówimy jak korzystać z pomocy.