Polityka ochrony danych osobowych i prywatności

Skąd pochodzą moje dane w systemie Weles3?

Dane te zostały nam powierzone na podstawie pisemnej umowy z Państwa administratorem lub zarządem. Podstawy prawne administratora/zarządu do dysponowania Państwa danymi są opisane na odpowiedniej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Do jakich celów są używane moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są używane wyłącznie do czynności związanych ze sprawowaniem zarządu Państwa nieruchomością. W szczególności dane te służą do wystawiania dokumentów obciążeniowych (zaliczki, faktury), prowadzenia Państwa rozrachunków oraz świadczenia Państwo dostępu do informacji zawartych w systemie Weles3. Państwa dane osobowe nie są i nie będą używane bez Państwa zgody do żadnych innych celów.

Kto ma dostęp do moich danych osobowych?

Dostęp do Państwa danych w systemie Weles3 mają jedynie: Państwa administrator i osoby przez niego uprawnione Pracownicy WELES - jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania systemu Każdy z Państwa ma dostęp do swoich danych

Jak mogę dokonać korekty moich danych?

Proszę skontaktować się z Państwa administratorem i poinformować go o niezbędnych zmianach.

Jak są zabezpieczane moje dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były u nas bezpieczne. Dostęp do danych jest możliwy jedynie po poprawnym zalogowaniu się. Podczas każdego zapytania do systemu przeprowadzana jest rygorystyczna kontrola, jakie dane zalogowany użytkownik ma prawo obejrzeć. Zarówno logowanie, jak i późniejsza praca prowadzone są przez szyfrowane połączenie zabezpieczone certyfikatem SSL. Bazy danych, w których przechowywane są Państwa dane, są codziennie archiwizowane oraz sprawdzane pod względem poprawności. Przed archiwizowaniem bazy są szyfrowane.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem bezpieczeństwa informacji Państwa danych ze strony WELES jest Michał Ziemski.

Jakie akty prawne regulują ochronę danych osobowych?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat ochrony danych osobowych?

Polecamy stronę Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w szczególności odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony danych osobowych dla wspólnot mieszkaniowych (strona archiwalna GIODO). Polecamy także lekturę naszej ulotki informacyjnej RODO dla właścicieli lokali.

Jak mogę zażądać zmiany lub usunięcia moich danych?

Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji przepisów prawa Uchwały o Własności lokali. Nie są to zazwyczaj dane przetwarzane na podstawie bezpośredniej Państwa zgody. Niektóe dane (adresy e-mail, numer telefonu oraz połączania z kontami Facebook i Google) mogą Państwo zmienić bezpośrednio w panelu ToMojDom.pl. Wszelkie kwestie związane ze zmianą danych najlepiej kierować do zarządu Państwa nieruchomości, który jest administratorem Państwa danych. Ewentualnie można skontaktować się z zarządcą Państwa nieruchomości. W przypadku braku kontaktu prosimy o informację na mail weles@e-adm.pl z podaniem Państwa numeru logowania - pomożemy wtedy w realizacji Państwa dyspozycji.

Co to są pliki cookie i w jaki sposób są wykorzystywane przez system Weles3?

Weles3 wykorzystuje pliki cookie w celu utrzymywania sesji użytkownika (tzn możliwości przeglądania swoich danych). Pliki te pozostają na komputerze do czasu wylogowania z systemu lub zamknięcia przeglądarki. Funkcje przeglądania plików cookie i ich usuwania są dostępne w ustawieniach większości nowoczesnych przeglądarek internetowych.

Opcja “Zapamiętaj moją nazwę użytkownika” na stronie logowania wykorzystuje pliki cookie trwałe (pozostające na komputerze także po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu z systemu). Ten plik cookie zawiera w treści jedynie nazwę użytkownika, która jest podpowiadana przy wyświetlaniu strony logowania. Ten plik cookie można usunąć korzystając z narzędzi przeglądarki lub odznaczając opcję “Zapamiętaj moją nazwę użytkownika”.

Dane Google

System pozwala na opcjonalną integrację z uługami Google. System nie zbiera żadnych danych użytkonika Google poza kluczami dostępu. System nie udostępnia jakichkoliek danych Google podmiotom zewnętrznym.

Regulamin

Pełną informacje na temat zasad korzystania z Weles3 można znaleźć w Regulaminie.